Några tankar om att anlägga och sköta en äng

Varför äng?


Det är mångfald och en självklar pusselbit i att få ett mer levande landskap, på landsbygden såväl som i staden. Våra inhemska växter behöver hjälp och du kan vara en del av lösningen. Läs gärna mer hos Naturskyddsföreningen som gör fantastiskt mycket bra kring ängar.  Där kan du även läsa mer om fördelarna med äng.Att så en äng


Vill du anlägga en äng från grunden? Då är våra ängsfröblandningar bra. Den innehåller en mix av frön från lämpliga ängsblommor och gräs som kommer att bilda en fin  grässsvål med ängsblommor i.  Glöm inte bort att du själv kan samla fröer och sprida.  Hur du än gör kommer det krävas tålamod och tid, många växter tar flera år på sig att gro och etablera sig innan de hissar sina vackra blommor. Du kan så från mitten av augusti tills snön kommer, på våren och försommaren är det generellt torrare och svårare att få det att gro. Läs gärna mer hos Naturskyddsföreningen om hur du kan anlägga en äng.


Platsen bestämmer ängen


Du kan skapa en äng var du vill, ängens växter anpassar sig efter platsen och din plats speciella äng kommer växa fram med åren om så marken är frodig, torr, mager eller stenig. Det kommer att ta tid men allt eftersom kommer din äng att visa sin alldeles egna karaktär. 

Olika störningar ger mångfald


Om alla följer samma mall kommer mångfalden minska. Så gör lite olika, slå inte hela ängen på en gång, låt det slagna gräset och örterna ligga och fröa av sig innan du bär bort det. Gör inget till överdrift, slåtter när du har tid och ha tålamod. Då kommer din äng att utvecklas och leva som en äng.
För bort näring men utarma inte din äng


Om gräset växer dig upp mot bröstet innan midsommar har du en näringsrik och frodig plats där det kan vara bra att föra bort näring för att få en äng. Till exempel slå gräset när det är långt och utvuxet och bära bort på en gång.  Tänk på att en frodig högvuxen gräsmark också bidrar till en månfalld även om det inte är lika iögonfallande vackert. Det finns många exempel på att skötsel,  varierad avslagning och en öppenhet för nyfiket utforskande ger mer än enträget utarmande.Fagning, bränning, askning - eller ingenting


Det finns så mycjket olika direktiv i böcker och på nätet om hur ängar bör skötas. Det nämns sällan att det i många fall är bra att inte göra så mycket alls, den så kallade sofflocksmetoden. Att slå sitt gräs på sena hösten är bra för våra raraste senblommande sorter som verkligen lider i gräsklipparnas tidevarv.  Nej, du kommer inte att förstöra din äng för att du inte gjorde någonting alls ett år. Ha låga enkla mål med din skötsel, som att slå en enda kvadratmeter. Låt din lust leva på din äng.